Πρωτεύουσες καρτέλες

Το ιερόν Μαζά (Καλού Χωριού Πεδιάδος) και τα μινωικά ιερά κορυφής.

Η αρχαιολογική έρευνα στην τοποθεσία Μαζά κοντά στο Καλό Χωριό Πεδιάδος οδήγησε στον εντοπισμό θραυσμάτων πήλινων αναθημάτων της μεσομινωικής Ι περιόδου στα κοιλώματα ενός βράχου που δεσπόζει στην περιοχή. Τα ευρήματα αποδεικνύουν την ύπαρξη ιερού κορυφής. Συνδέονται με την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης τελετουργίας, που συνίστατο στη ρίψη ειδωλίων σε ιερή πυρά και στον διασκορπισμό των θραυσμάτων τους μαζί με τη στάχτη σε βράχο, όπου θεωρούνταν ότι κατοικούσε η λατρευόμενη θεότητα. Άλλα κρητικά ιερά κορυφής έχουν εντοπιστεί στις περιοχές Πετσοφά, Ζάκρου, Χαμαίζι, Πισκοκεφάλου Σητείας, Προφήτη Ηλία Μαλίων, Εντίχτη και Καρφί Λασιθίου, Γιούχτα, Κουμάσας και Αφέντη Χριστού. Τα ευρήματα από τους λατρευτικούς αυτούς χώρους συνεξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η μορφή και η περίοδος χρήσης τους, αλλά και το είδος της απονεμόμενης λατρείας.

Πηγές

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/pdf
μέγεθος αρχείου11.67 MB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαApr 03, 2023