Πρωτεύουσες καρτέλες

Ευαγγελίας Κ. Φραγκάκη, Συμβολή στα Λαογραφικά της Κρήτης.

Το εκλαϊκευτικό βιβλίο της Ευαγγελίας Φραγκάκη, το οποίο παρουσιάζει ποικίλο κρητικό λαογραφικό υλικό, στερείται ορισμένων βασικών μεθοδολογικών αρχών, που είθισται να διέπουν τα επιστημονικά συγγράμματα. Ως ατέλειες του βιβλίου υποδεικνύονται η αποσιώπηση των πηγών στις οποίες βασίστηκε η συγγραφέας, η μη διάκριση μεταξύ δημοσιευμένων και αδημοσίευτων κειμένων, η σύγχυση ως προς την κατάταξη της ύλης και η απουσία ενός ικανοποιητικού γλωσσαρίου.

Πηγές

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/pdf
μέγεθος αρχείου155.35 KB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαApr 03, 2023