Πρωτεύουσες καρτέλες

Βιβλιοκριτικές σημειώσεις για το Θεοτοκόπουλο.

Παρουσιάζονται τέσσερις εκδόσεις με θέμα τη ζωή και το έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, οι οποίες κυκλοφόρησαν με τον κοινό τίτλο El Greco στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Πρόκειται για τα βιβλία των Georges Grappe (έκδ. Editions d’Histoire de l’Art, Plon, Παρίσι 1948), Henri Dumont (έκδ. Hyperion Press, Νέα Υόρκη 1948), Anthony Bertram (World’s Masters Series, έκδ. Studio, Λονδίνο 1949) και Ludwig Goldscheider (έκδ. Phaidon, Παρίσι 1949). Ελέγχονται η ακρίβεια και η πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, τα επιχειρήματα για την απόδοση ανυπόγραφων έργων στο ζωγράφο, οι προτεινόμενες χρονολογήσεις και η ποιότητα των φωτογραφιών.

Πηγές

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/pdf
μέγεθος αρχείου1.28 MB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαApr 03, 2023