Πρωτεύουσες καρτέλες

Επίμετρον περί Μελετίου Πηγά.

Συμπληρώνεται με νέες βιβλιογραφικές παραπομπές και διευκρινιστικές σημειώσεις η μελέτη με τίτλο Ανέκδοτοι επιστολαί Μελετίου του Πηγά προς την ιεράν μονήν του Γδερνέττου, που ο συγγραφέας έχει δημοσιεύσει στον ίδιο τόμο των Κρητικών Χρονικών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ιστορία των χειρογράφων που διασώζουν έργα του Πηγά και μάλιστα τις επιστολές του (Paris. Suppl. Graec. 1040, πατμιακός κώδικας 396, χειρόγραφο 296 της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας, ιεροσολυμιτικοί κώδικες 555 και 524 κ.ά.).

Πηγές

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/pdf
μέγεθος αρχείου623.48 KB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαApr 03, 2023