Πρωτεύουσες καρτέλες

Fonti per la storia di Venezia – Archivi Notarili. Benvenuto de Brixano – notaio in Candia 1301-1302, a cura di Raimondo Morozzo Della Rocca – Venezia – Editore Alfieri (σελ. Χ127+7-8ον).

Οι νοταριακές πράξεις που συνέταξε ο Benvenuto de Brixano στον Χάνδακα από τις 8 Απριλίου 1301 ως τις 3 Φεβρουαρίου 1302 δημοσιεύτηκαν από τον καθηγητή παλαιογραφίας Raimondo Morozzo Della Rocca. Πρόκειται για συμβόλαια ποικίλου περιεχομένου: πληρεξούσια, ενοικιαστήρια, δάνεια με ενέχυρα, συμβάσεις, εξοφλητήρια, αγοραπωλησίες εμπορευμάτων, ζώων και σκλάβων, και διαθήκες. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν πολύτιμες πηγές για τη μελέτη ποικίλων πτυχών της ιστορίας του βενετοκρατούμενου ελληνισμού. Το πρωτογενές υλικό σώζεται στο φάκελο 141 της σειράς των κρητικών νοταρίων (Notai di Candia) του Κρατικού Αρχείου Βενετίας.

Πηγές

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/pdf
μέγεθος αρχείου491.82 KB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαApr 03, 2023