Πρωτεύουσες καρτέλες

Κρητικά Παλαιογραφικά 13. Επιστολαί του Γεωργίου Καλύβα.

Δημοσιεύονται έξι από τις επιστολές που ο κρητικός λόγιος Γεώργιος Καλύβας συγκέντρωσε στον σημερινό κώδικα Vindobonensis theologicus graecus 227 της Αυστριακής Εθνικής Βιβλιοθήκης της Βιέννης, μαζί με την υπόλοιπή του αλληλογραφία και με μία σειρά μικρών θεολογικών του πραγματειών. Ο κώδικας γράφηκε κατά το πρώτο μισό του 16ου αιώνα στην περιοχή της Σητείας, όπου ο Καλύβας εργαζόταν ως ιερέας, δάσκαλος και κωδικογράφος. Το περιεχόμενό του αποδεικνύει το ενδιαφέρον του κρητικού φιλολόγου και θεολόγου για τις κλασικές σπουδές, στις οποίες επιχειρούσε να μυήσει και τον μαθητή του Ιάκωβο. Διατηρούσε παράλληλα επαφές με έναν κύκλο λογίων τόσο στην Κρήτη όσο και εκτός του νησιού.

Πηγές

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/pdf
μέγεθος αρχείου977.92 KB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαApr 03, 2023