Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

Ανακοινώνεται η προ τριμήνου ίδρυση της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και παρουσιάζονται αναλυτικά οι στόχοι της σύμφωνα με το καταστατικό της. Κύριοι άξονες της δράσης της είναι η προαγωγή των κρητικών ιστορικών και λαογραφικών σπουδών, η ίδρυση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και η ενίσχυση της πνευματικής κίνησης του τόπου. Το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, που ορίστηκε κατά την ιδρυτική συνέλευση της Ε.Κ.Ι.Μ. εκθέτει τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε για την αντιμετώπιση των τεσσάρων βασικών προβλημάτων, από την επίλυση των οποίων εξαρτάται η επιτυχία της όλης προσπάθειας: την εδραίωση και την ανάπτυξη της Εταιρίας ως Σωματείου, την εξασφάλιση επαρκών οικονομικών μέσων, την οργάνωση του τρόπου συγκέντρωσης υλικού για τη συγκρότηση μουσειακών συλλογών και τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ίδρυση του μουσείου.

Πηγές

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/pdf
μέγεθος αρχείου923.35 KB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαApr 03, 2023