Πρωτεύουσες καρτέλες

Πρωτομινωικαί ταφαί παρά το Κανλί Καστέλλι Ηρακλείου 

 Μία θέση πρωτομινωικών ταφών του τύπου των “βραχωδών στεγασμάτων” (rock shelters) εντοπίστηκε στο ύψωμα Κορφή του Βαθιά ή Τειχίδα κοντά στο Κανλί Καστέλλι Ηρακλείου. Τα κεραμικά και χάλκινα αντικείμενα, που απέδωσε η ανασκαφή, περιγράφονται και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το σχήμα και την τεχνική κατασκευής τους. Στα ευρήματα συμπεριλαμβάνονται και αγγεία, τα οποία χρονολογούνται ανάμεσα στους ΠΜ IB και τους ΠΜ IIA χρόνους και ομοιάζουν με αγγεία που βρέθηκαν στο πρώτο στρώμα της Τροίας και σε πρώιμους κυκλαδικούς τάφους. Εντοπίστηκαν επίσης ανθρώπινα οστά, αποτεθειμένα ανάκατα και με ίχνη πυράς, σύμφωνα με ταφικά έθιμα ήδη γνωστά από άλλες κρητικές πρωτομινωικές ταφές. Χάρη στα νέα αυτά αρχαιολογικά ευρήματα επανεκτιμάται η σημασία που είχε η περιοχή του Κανλί Καστελλίου κατά τους πρωτομινωικούς χρόνους.

Πηγές

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/pdf
μέγεθος αρχείου3.43 MB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαApr 03, 2023