Πρωτεύουσες καρτέλες

Κρητικά Παλαιογραφικά 14. Μνείαι της μονής Αγκαράθου.

Δύο χειρόγραφα που σχετίζονται με την κρητική μονή Αγκαράθου εντοπίστηκαν στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας και στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. Το πρώτο από αυτά, το οποίο εμπεριέχει την Αποκάλυψη του Ιωάννη με σχόλια του αγίου Ανδρέα Καισαρείας, φέρει σημείωμα για την αφιέρωσή του στη μονή από κάποιον Κλήμεντα μοναχό την 18η Νοεμβρίου 1532. Το δεύτερο εμπεριέχει δύο μνείες θανάτων των μοναχών της Αγκαράθου Νήφωνος και Γερμανού, που χρονολογούνται στα έτη 1559 και 1572 αντίστοιχα.

Πηγές

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/pdf
μέγεθος αρχείου155.45 KB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαApr 03, 2023