Πρωτεύουσες καρτέλες

Κρητικά Παλαιογραφικά. 12. Ιωάννου του Πλουσιαδινού, Υποθήκαι προς τους ιερείς της Κρήτης .

Δημοσιεύεται μία αυτόγραφη επιστολή του φιλοκαθολικού ιερέα Ιωάννη Πλουσιαδηνού προς τους ορθόδοξους ιερείς της Κρήτης, η οποία εμπεριέχεται στον κώδικα 2378 της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης της Μπολόνιας. Η επιστολή συντάχθηκε γύρω στο 1467, μερικές δεκαετίες δηλαδή μετά τη σύνοδο της Φεράρας-Φλωρεντίας. Αποτελεί μία ζωντανή εικόνα των αντιστάσεων που προέβαλαν απέναντι στην ένωση της καθολικής με την ορθόδοξη εκκλησία τα κατώτερα κυρίως κοινωνικά στρώματα του νησιού, που συσπειρώθηκαν γύρω από τον ελληνορθόδοξο κλήρο. Το ίδιο κλίμα εκφράζουν επίσης επιστολές του Μιχαήλ Αποστόλη και του Γεωργίου Τραπεζουντίου. Η ένωση των εκκλησιών στην Κρήτη φαίνεται να είχε κύριους υπέρμαχους τους λογίους, που συμμετείχαν μαζί με τους δυτικούς ουμανιστές στο πνεύμα και τις αναζητήσεις της Αναγέννησης.

Πηγές

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/pdf
μέγεθος αρχείου2.44 MB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαApr 03, 2023