Πρωτεύουσες καρτέλες

Κρητικά Παλαιογραφικά. 11. Αι ταλαιπωρίαι του Γρατιανού

Σε σύμμικτο κώδικα της Βοδλεϊανής Βιβλιοθήκης της Οξφόρδης (Baroccianus Graecus 76), με κείμενα κρητικού ενδιαφέροντος, σώζεται μεταξύ άλλων μία επιστολή που απηύθυνε ο φιλενωτικός ιερέας Γρατιανός στον καθολικό αρχιεπίσκοπο Κρήτης Φαντίνο Valaresso, προκειμένου να εξασφαλίσει κάποια χρηματική ενίσχυση. Ο άλλοτε ορθόδοξος Γρατιανός αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα εξαιτίας της μείωσης του ποιμνίου του, αλλά και της αδιαφορίας των καθολικών ευγενών που τον είχαν αρχικά υποστηρίξει. Η θέση του δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο από τις υποχρεώσεις του απέναντι στη σύζυγο και στα παιδιά του. Στην επιστολή του, με την οποία δεν παραλείπει να τονίσει την ιερότητα των οικογενειακών αυτών δεσμών, αποδίδει με τα μελανότερα χρώματα την περιθωριοποίηση που ενδέχετο να υποστούν όσοι ορθόδοξοι ιερείς του νησιού ασπάζονταν τις αποφάσεις της συνόδου Φεράρας-Φλωρεντίας.

Πηγές

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/pdf
μέγεθος αρχείου1.4 MB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαApr 03, 2023