Πρωτεύουσες καρτέλες

Ανέκδοτος κατάλογος των 100 πόλεων της Κρήτης.

 Στον κώδικα Mss. Ital. VII 918 (= 8392) της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης Βενετίας σώζεται περιγραφή της Κρήτης με τίτλο Descrittione delle anime del Regno di Candia. Τις σημειώσεις για τη θέση του νησιού και τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά του ακολουθεί κατάλογος των 100 αρχαίων κρητικών πόλεων, με κάποιες περαιτέρω πληροφορίες για ορισμένες από αυτές. Το έγγραφο δημοσιεύεται στο πρωτότυπο και σε ελληνική μετάφραση με υποσημειώσεις, στις οποίες επιχειρείται η ταύτιση της θέσης κάθε πόλης και παρέχονται συμπληρωματικές μαρτυρίες από άλλες πηγές. Ακολουθεί συγκριτικός πίνακας των πόλεων που αναφέρονται στο συγκεκριμένο χειρόγραφο, στην Creta Sacra του Flaminii Cornelii, στο χάρτη της Κρήτης του Coronelli, στην Ακριβή περιγραφή της Κρήτης του Olfred  Dapper και στη Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης του Ν. Σταυράκη.

Πηγές

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/pdf
μέγεθος αρχείου3.48 MB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαApr 05, 2023