Πρωτεύουσες καρτέλες

Η διαθήκη του Κορνάρου και ο ποιητής του Ερωτοκρίτου.

Δημοσιεύοντας τη διαθήκη του Ανδρέα Κορνάρου, ο Στέργιος Σπανάκης υποστήριξε ότι ο ποιητής Βιτσέντζος Κορνάρος ενδέχεται να ανήκε στην ίδια βενετοκρητική αρχοντική οικογένεια και να ταυτίζεται με τον αδελφό του διαθέτη. Η υπόθεση αντιβαίνει σε παλαιότερες αντιλήψεις του Στ. Ξανθουδίδη και του Ν. Πολίτη ότι οι Κορνάροι της Κρήτης δεν είχαν εξελληνισθεί. Η κοινωνική τους θέση και το καθολικό τους δόγμα θεωρούνταν ασύμβατα με τον κόσμο του ποιητή του Ερωτοκρίτου. Η πατρότητα του έργου αποδιδόταν σε κάποιον ορθόδοξο Κρητικό και η συγγραφή του τοποθετούνταν λίγο πριν τον κρητικό πόλεμο ή κατά τη διάρκειά του. Ωστόσο, οι θέσεις αυτές αποδυναμώνονται από τη συγκριτική εξέταση του ποιήματος με άλλα έργα της εποχής και τη μελέτη της κρητικής κοινωνίας του 17ου αιώνα.

Πηγές

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/pdf
μέγεθος αρχείου2.69 MB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαApr 05, 2023