Πρωτεύουσες καρτέλες

Γ. Α. Μέγα, Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας, Αθήναι, 1957.

Παρουσιάζεται το βιβλίο του καθηγητή της Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και επίτιμου διευθυντή του Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας Γ. Α. Μέγα με τίτλο Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Σε αυτό αξιοποιείται λαογραφικό υλικό που προέρχεται κυρίως από τον κόσμο της υπαίθρου. Στις απομονωμένες αγροτικές και ποιμενικές περιοχές παρατηρείται η επιβίωση πολλών πατροπαράδοτων κι ενίοτε αρχαίων στοιχείων, δια μέσου των οποίων η λαϊκή λατρεία της νεότερης Ελλάδας μπορεί να συνδεθεί με εκείνη του μεσαίωνα και της αρχαιότητας. Πολλές από τις αρχαίες θρησκευτικές αντιλήψεις που διατηρήθηκαν απαντώνται και σε άλλους ινδοευρωπαϊκούς κυρίως λαούς. Οι εορτές και τα έθιμα της ελληνικής λαϊκής λατρείας παρουσιάζονται κατά χρονολογική σειρά, ώστε να παρέχεται μια πλήρης εικόνα του ετήσιού τους κύκλου.

Πηγές

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/pdf
μέγεθος αρχείου326.52 KB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαApr 05, 2023