Πρωτεύουσες καρτέλες

Συνοπτικός Πίνακας - Κρητικά Χρονικά Τόμου ΙΑ'

Περιέχει το σύνολο των άρθρων που περιλαμβάνονται στον Τόμο ΙΑ' καθώς και περίληψη του κάθε άρθρου.

Data preview unavailable.

Πηγές

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
μέγεθος αρχείου56.88 MB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαApr 06, 2023