Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο εις Αρτόν Ρεθύμνης ναΐσκος του Αγίου Γεωργίου

Στο ερειπωμένο χωριό Αρτός της επαρχίας Ρεθύμνης υπάρχει κατάγραφος ναΐσκος του Αγίου Γεωργίου των αρχών του 15ου αιώνα. Μελετάται η αρχιτεκτονική του και εξετάζεται λεπτομερώς ο γραπτός του διάκοσμος. Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας εικονίζεται η Θεοτόκος. Στο βόρειο και το νότιο τοίχο υπάρχουν παραστάσεις που ανήκουν στον ευχαριστιακό, αγιολογικό κι ευαγγελικό κύκλο, σε ζώνες. η χαμηλότερη από αυτές εικονίζει ολόσωμους αγίους, η ενδιάμεση συνθέσεις που εμπνέονται από το συναξάριο του αγίου Γεωργίου και η ανώτερη το Δωδεκάορτο και άλλες ευαγγελικές κυρίως σκηνές. Ο δυτικός τοίχος καλύπτεται από τη Μέλλουσα Κρίση, που εκτείνεται και στα κοντινά τμήματα των μακρών πλευρών της εκκλησίας. Οι τοιχογραφίες μαρτυρούν ενημέρωση στις νέες εξελίξεις της κωνσταντινουπολίτικης τέχνης. Διαπιστώνονται επίσης αναμνήσεις της Μακεδονικής σχολής και ανατολικές επιδράσεις.

Πηγές

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/pdf
μέγεθος αρχείου18.64 MB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαApr 05, 2023