Ιστορίες Χρήσης Δεδομένων

Σε περίπτωση χρήσης Ανοιχτών Δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την ανάπτυξη κάποιας εφαρμογής / ιστοσελίδας / υπηρεσίας, θα ήταν σημαντικό να μας το κοινοποιήσετε αποστέλλοντας πληροφορίες για το παραδειγμά σας μέσω της φόρμας Υποβολή Εφαρμογής.

6 Ιστορίες Χρήσης Ανοιχτών Δεδομένων