Λατομεία Κρήτης

Σύντομο Ιστόρικο

Τα δεδομένα των λατομείων αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προέρχονται από τη Γεωβάση, που τηρείται από το Τμήμα Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και είναι επικαιροποιημένα (up to date).

Σύνολο Δεδομένων:

Με τη χρήση των παραπάνω δεδομένων δημιουργήθηκε χάρτης που περιέχει και τα παρακάτω επίπεδα:

 • Αδειοδοτημένα λατομεία
 • Λατομικές Περιοχές - Χώροι
 • Περιοχές Natura
 • Δασικοί Χάρτες
 • Όρια Δήμων

Επισημαίνεται ότι στο χάρτη δεν εμφανίζονται τα σημεία εκείνα, για τα οποία εκκρεμεί ο έλεγχός τους από την αδειοδοτούσα αρχή (Τμήμα Φυσικών Πόρων/ΔΤΕ/ΑΔΚ) προκειμένου να εκδοθεί η διοικητική πράξη έγκρισης ή απόρριψης αιτήματος για τη χορήγηση της αντίστοιχης άδειας.

Χάρτης Λατομείων

Εφαρμογή λήψης στοιχείων Λατομείων

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε με το εργαλείο WebApp Builder της ESRI και παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες:

 • Επιλογής αδειοδοτημένων Λατομείων και ΑΠΕ μέσω σημείου κ.τ.λ.
 • Αναζήτησης.
 • Εμφάνισης υπομνήματος επιπέδων.
 • Λίστα θεματικών επιπέδων χάρτη.
 • Επιλογής υποβάθρου.
 • Εμφάνισης πληροφοριών για την εφαρμογή.