Μετεωρολογικό και Υδρολογικό Παρατηρητήριο Κρήτης

Μετεωρολογικό και Υδρολογικό Παρατηρητήριο Κρήτης

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προσφέρει σημαντικό αριθμό ανοιχτών δεδομένων μέσω web services – API. Αυτά αφορούν σε δεδομένα του δικτύου των μετεωρολογικών και υδρολογικών σταθμών της και σε γεωχωρικά δεδομένα της Γεωπύλης της (https://geoportal.apdkritis.gov.gr/).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης ανοιχτών συνόλων δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης από Τρίτους αποτελεί το Μετεωρολογικό και Υδρολογικό Παρατηρητήριο Κρήτης (https://www.meteo.gr/crete/). Μία πιλοτική πρωτοβουλία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr με σκοπό την πληρέστερη καταγραφή των μετεωρολογικών και υδρολογικών συνθηκών του νησιού.

Στις αρχές του 2019, το Παρατηρητήριο αποτελείται από:

  • 46 αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς, οι οποίοι είναι μέρος του πανελληνίου Δικτύου σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr
  • 11 αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς ιδιοκτησίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

Το Παρατηρητήριο χρησιμοποιεί δεδομένα  πραγματικού χρόνου των έντεκα (11) μετεωρολογικών σταθμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, τα οποία διατίθενται από το κεντρικό αποθετήριό της (https://data.apdkritis.gov.gr/), μέσω του DKAN Datastore Web API, το οποίο δίνει τη δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είναι σημειωμένοι με τετράγωνα και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι σημειωμένοι με κύκλους.

Μετεωρολογικό και Υδρολογικό Παρατηρητήριο Κρήτης