Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα της Περιφεριακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Πυρκαγιές Νομού Ρεθύμνου

Αρχεία καταχώρησης πυρκαγιών Νομού Ρεθύμνου 2012, 2013, 2014, 2015

Data and Resources

FieldValue
Modified
2021-09-13
Release Date
2015-05-14
Ιστότοπος
Identifier
7cc53fb4-0a7a-4679-8591-03e2f01815aa
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((24.202880859375 35.078411397494, 24.202880859375 35.473047763266, 24.922485351563 35.473047763266, 24.922485351563 35.078411397494))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα