6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Παναγιά Βιγλιώτισσα, Βουλισμένη, Νεάπολη

Σταυρεπίστεγος ναός,  όπου στον τοιχογραφικό διάκοσμο παρατηρείται τεχνοτροπική ομοιογένεια.[1]  Το σύνολο χρονολογείται περίπου στις αρχές του 14ου αι..[2]  

[1] Παπαδάκη – Oekland, 2000α, 79

[2] Bissinger, 1990, 1108

   Bissinger, 1995, 109

  Χρονάκη –Μοσχόβη, 2001

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

FieldValue
Modified
2024-01-30
Release Date
2023-03-09
Ιστότοπος
Identifier
c8dc08ef-d184-423c-b0da-1ec64cc72f1b
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((25.537719726563 34.971987957324, 25.537719726563 35.335778651347, 26.334228515625 35.335778651347, 26.334228515625 34.971987957324))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Επαρχία Μεραμβέλλου, Βουλισμένη Νεαπόλεως
Temporal Coverage
2023-05-18
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα