Σύνολα Δεδομένων

18 Σύνολα Δεδομένων

Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Αφέντης Χριστός Κριτσά

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Νότιο κλίτος με 2 συμμετρικά τυφλά αψιδώματα, 1 ενισχυτικό τόξο σε κιλλίβαντες και δυτικό πρόσκτισμα με σταυροθόλιο. Βόρειο κλίτος με 1 ενισχυτικό τόξο σε  κιλλίβαντες.  Η Παπαδάκη χρονολογεί τη ζωγραφική του δυτικού εξωνάρθηκα περίπου στα...

  Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου - Αγία Παρασκευή, Λατσίδα

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

   Μονόχωρος καμαροσκεπής ναός. Ο Άγιος Νικόλαος έχει αποδοθεί με τεχνική φορητής εικόνας, ανάλογη με του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στις Λίμνες. Πιθανή χρονολόγηση στο 15ο αι.. /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά...

   Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Νικόλαος, Άγιος Νικόλαος

   Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Μονόχωρος τρουλλαίος ναός.  Στο ναό εντοπίζονται 2 στρώματα τοιχογραφιών.[1] [1]Η χρονολόγηση του πρώτου ανεικονικού στρώματος κυμαίνεται από τον 8ο εώς τον 11ο αι.: Παπαδάκη: «Πιθανώς τα ανεικονικά θέματα προέρχονται από το τοπικό...

    Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιο Πνεύμα, Λιμνάκαρος

    Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

     Δίκλιτος Σταυρεπίστεγος, τύπος Α3 ναός. Η κακή κατάσταση του τοιχογραφικού διακόσμου δεν επιτρέπει την ακριβή χρονολόγηση της ζωγραφικής. Η μορφή του μετωπικού ιεράρχη (3), η οποία διατηρείται καλύτερα υποδεικνύει χρονολόγηση στο 14ο αι.....

     Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Αφέντης Χριστός Νεάπολη

     Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

      Καμαροσκεπής δίκλιτος με διπλή πεσσοστοιχία (Σημερινή Κατάσταση). Οι τοιχογραφίες του κεντρικού κλίτους διακρίνονται σε 2 στρώματα. Οι ελάχιστες ενδείξεις δεν επιτρέπουν ακριβή χρονολόγηση των στρωμάτων. Σύμφωνα με τον Μπορμπουδάκη, τα...

      Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιοι Απόστολοι Καστέλι

      Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

       Μονόχωρος καμαροσκεπής με  2 ενισχυτικά τόξα (σφενδόνιο) σε κιλλίβαντες και μεταγενέστερο εσωνάρθηκα. Η χρονολόγηση του ναού τοποθετείτε τέλος του 14ου  με αρχές του 15ου αι.; /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται...

       Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Αγία Άννα Κάτω Φουρνή

       Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

        Μονόχωρος καμαροσκεπής  με 4 τυφλά αψιδώματα στο Β. τοίχο και 2 τυφλά αψιδώματα στον Ν. τοίχο και ένα ενισχυτικό τόξο. Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών υπολογιζεται στις αρχές 14ου αι. /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων,...

        Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Κάτω Φουρνή

        Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

         Μονόχωρος καμαροσκεπής με  1 ενισχυτικό τόξο (σφενδόνιο) σε κιλλίβαντες  και μεταγενέστερο εξωνάρθηκα. Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών προσδιορίζεται τον A΄μισό  15ου αι.. /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται...

         Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Κριτσά

         Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

          Μονόχωρος καμαροσκεπής με  1 ενισχυτικό τόξο (σφενδόνιο) σε παραστάδες. Στον τοιχογραφικό διάκοσμο παρατηρούνται δύο διαφορετικές τεχνοτροπίες. Η πρώτη, περισσότερο συντηρητική, εμφανίζεται στο ανατολικό τμήμα (αρ. 1-24 / 39,40 46,47)...

          Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Σχινιάς

          Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

           Μονόχωρος καμαροσκεπής με 2 συμμετρικές αντηρίδες ανά πλευρά. Οι παραστάσεις δίνουν την αίσθηση φορητών εικόνων. Η ζωγραφική – ιδιαίτερα στον άγιο Γεώργιο – παραπέμπουν σε άγιο Γεώργιο Εμπάρου (1436-7), μπορούν να χρονολογηθούν στο α΄μισό του...