6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Κριτσά

Μονόχωρος καμαροσκεπής με  1 ενισχυτικό τόξο (σφενδόνιο) σε παραστάδες. Στον τοιχογραφικό διάκοσμο παρατηρούνται δύο διαφορετικές τεχνοτροπίες. Η πρώτη, περισσότερο συντηρητική, εμφανίζεται στο ανατολικό τμήμα (αρ. 1-24 / 39,40 46,47) χαρακτηρίζεται από τη σύζευξη στοιχείων από την υστεροκομνήνεια και την πρώιμη Παλαιολόγεια τέχνη. Εμφανίζει ομοιότητες με το δεύτερο στρώμα του κεντρικού κλίτους  της Κεράς. Η δεύτερη τεχνοτροπία εμφανίζεται στον κύριο ναό και χαρακτηρίζεται από τον επιδέξιο χειρισμό των χρωμάτων και τη γνώση των καινοτομιών της πρώιμης παλαιολόγειας τέχνης Το σύνολο χρονολογείται  στα τέλη του 13ου – αρχές 14ου αι.

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-03-06
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
1ecdd7a6-2eb2-4285-b2c8-15482f11fe98
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POINT (25.646381378174 35.155735761586)
POLYGON ((25.598831176758 35.125084865984, 25.598831176758 35.247983650892, 25.717620849609 35.247983650892, 25.717620849609 35.125084865984))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Επαρχία Μεραμβέλλου, Κριτσά
Temporal Coverage
2023-03-06
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα