6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Αφέντης Χριστός Νεάπολη

Καμαροσκεπής δίκλιτος με διπλή πεσσοστοιχία (Σημερινή Κατάσταση). Οι τοιχογραφίες του κεντρικού κλίτους διακρίνονται σε 2 στρώματα. Οι ελάχιστες ενδείξεις δεν επιτρέπουν ακριβή χρονολόγηση των στρωμάτων. Σύμφωνα με τον Μπορμπουδάκη, τα σπαράγματα των Αποστόλων της Ανάληψης (α΄στρώμα;) υποδεικνύουν αρχαϊκή τεχνοτροπία που παραπέμπουν στην Αγία Φωτεινή Καλλονής Πεδιάδα Οι τοιχογραφίες της Αγίας Φωτεινής χρονολογούνται στα τέλη του 13ου αι. και θεωρούνται στυλιστικά πλησιέστερες στο 2ο στρώμα της Παναγίας στο Φόδελε και στο α΄στρώμα της Παναγίας της Κεράς στην Κριτσά. Από τα παραπάνω υποδεικνύεται πιθανή χρονολόγηση του α΄στρώματος στα τέλη του 13ου αι.

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

 

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-02-23
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
d607eb6a-51a7-4ebb-8581-db3ee9b999e0
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POINT (25.607070922852 35.256614185675)
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Επαρχία Μεραμβέλλου, Νεάπολη
Temporal Coverage
2023-02-23
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα