Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου - Αγία Παρασκευή, Λατσίδα

Μονόχωρος καμαροσκεπής ναός. Ο Άγιος Νικόλαος έχει αποδοθεί με τεχνική φορητής εικόνας, ανάλογη με του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στις Λίμνες. Πιθανή χρονολόγηση στο 15ο αι..

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2023-05-16
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-03-15
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
7a6ca06e-2938-446b-bde6-1d51ba61d624
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POINT (385.58166503906 35.269509202269)
POLYGON ((385.56381225586 35.243156328561, 385.56381225586 35.294172211166, 385.62629699707 35.294172211166, 385.62629699707 35.243156328561))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Επαρχία Μεραμβέλλου, Λατσίδα
Temporal Coverage
2023-03-15
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public