Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποτελέσματα δειγματοληψίας Οκτώβριος 2017