Πρωτεύουσες καρτέλες

ΦΕΚ χαρακτηρισμού του αιωνόβιου πλατάνου

ΦΕΚ χαρακτηρισμού του αιωνόβιου πλατάνου στην πλατεία του οικισμού Κράσι της Δημοτικής Ενότητας Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου (Ν. Ηρακλείου) ως Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης, και καθορισμός ζώνης προστασίας αυτού.