Διεύθυνση Δασών Χανίων

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα της Περιφεριακής Ενότητας Χανίων.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Σύνολο δεδομένων Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Σύνολο δεδομένων Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Data and Resources

FieldValue
Modified
2022-05-10
Release Date
2021-02-19
Ιστότοπος
Identifier
8edc14c4-c0e2-4ba6-af9d-b0fee883c9cb
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.345947265625 34.786739162703, 23.345947265625 35.774893790508, 24.340209960938 35.774893790508, 24.340209960938 34.786739162703))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Χανίων
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα