Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα της Περιφεριακής Ενότητας Ηρακλείου.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Δασικός Χάρτης προ Καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου

Πολύγωνα δασικού χάρτη, προ καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ.

Είναι ο αναρτημένος δασικός χάρτης και όχι ο κυρωμένος δασικός χάρτης
 

Data and Resources

FieldValue
Modified
2021-09-13
Release Date
2017-03-02
Ιστότοπος
Identifier
f767f6bb-d441-4a2e-ad43-abc7e443d15c
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((24.71923828125 34.91018465317, 24.71923828125 35.457910768862, 25.518493652344 35.457910768862, 25.518493652344 34.91018465317))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα