Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα της Περιφεριακής Ενότητας Ηρακλείου.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Αποφάσεις αναδασωτέων εκτάσεων Ηρακλείου

Αποφάσεις αναδασωτέων εκτάσεων που έχει εκδώσει η Δ/νση Δασών Ηρακλείου.

Data and Resources

FieldValue
Modified
2021-09-13
Release Date
2016-05-26
Ιστότοπος
Identifier
498f35e4-a0e3-4e1a-a949-ed4353e81999
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((24.71923828125 34.925949484459, 24.71923828125 35.446723960768, 25.537719726563 35.446723960768, 25.537719726563 34.925949484459))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα