Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα της Περιφεριακής Ενότητας Ηρακλείου.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού Δ/νσης Δασών Ηρακλείου

Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού που έχει εκδώσει η Δ/νση Δασών Ηρακλείου.

FieldValue
Modified
2021-09-13
Release Date
2016-05-26
Ιστότοπος
Identifier
44c0a1cb-9c59-43e4-b9e1-507ffd261cc9
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((24.710998535156 34.921445555935, 24.710998535156 35.437773394598, 25.556945800781 35.437773394598, 25.556945800781 34.921445555935))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα