Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Οικισμοί Κρήτης

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

Οικισμοί Κρήτης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΔΙΑ (ITEMS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οικισμοί

OIKISMOI

Σημειακή

Oikismoi.pat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ονοματολογία

Ota_cod91,8,8,c

Ota_cod81,8,8,c

Ota_pop91,4,10,b

Oik_pop91,10,10,n

Elo81,30,30,c

Fra81,30,30,c

Ota_pop81,9,9,I

Ota_typ81,1,1,c

x-coord,4,12,f

y-coord,4,12,f

name928,30,30,c

 

ed98,1,1,I

 

 

 

 

 

 

Nom98,2,2,c

Dhm98,2,2,c

Ota98,5,5,c

Edra98,30,30,c

Oik,1,1,I

Enisx,2,2,I

 

 

Oikname,30,30,c

Par,1,1,I

Cpl,1,1,I

 

 

 

 

 

 

Oik99,1,1,I

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno

Anno.hr100

Anno.la100

Anno.re100

Anno.xa100

Anno.ota1

Anno.ota2

Οπως δόθηκε από την υπηρεσία

«»

«»

«»

«»

«»

«:»

«»

«»

«»

«»

 

1=έδρα περιφέρειας

2=έδρα νομαρχιακής αυτοδιοίκησης

3=έδρα νέου Δήμου

5=οικισμός

8=έδρα ΟΤΑ ’81

0=έδρα ΟΤΑ ’91

κωδ. Νομού

κωδ. νέου Δήμου

πλήρης κωδ. νέου Δήμου

έδρα νέου Δήμου

επίπεδο οικισμού (α’ φάση)

31=ενισχυμένος 3ου

41=ενισχυμένος 4ου

51=ενισχυμένος 5ου

όνομα οικισμού

1=παραδοσιακός

1= >100000 κατ.

2= 50001-100000 κατ.

3= 20001-50000 κατ.

4= 10001-20000 κατ.

5= 2001-10000 κατ.

6= 501-2000 κατ.

7= <500 κατ.

1= έδρα περιφέρειας

2=έδρα νομ.αυτοδ.

3=έδρα ευρύτερης οικιστ. Ενότ. (3ου ενισχ.)

4=έδρα νέου Δήμου (3ου)

5=έδρα ΟΤΑ’91 (4ου ενισχ)

6=5ου ενισχ.

7=5ου

8=λοιποί οικισμοί

ονόματα οικισμών

ονόματα οικισμών Ν. Ηρακλείου

ονόματα οικισμών Ν.Λασιθίου

ονόματα οικισμών Ν.Ρεθύμνης

ονόματα οικισμών Ν.Χανιών

αριθμοί νέων Δήμων

«»

FieldValue
Modified
2021-09-13
Release Date
2015-03-22
Ιστότοπος
Identifier
b81367c6-123d-441f-8709-eec1573a58f6
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.367919921875 34.672822134724, 23.367919921875 35.758845928185, 26.4990234375 35.758845928185, 26.4990234375 34.672822134724))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα