Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Περιπατητικό Μονοπάτι Ε4

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

Περιπατητικό Μονοπάτι Ε4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΔΙΑ (ITEMS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε4

MONOPE4

Γραμμική

-id

Κωδ. Νομού

FieldValue
Modified
2021-07-30
Release Date
2015-03-22
Ιστότοπος
Identifier
75297a03-cd75-4f84-9569-a27a616f2c1a
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.384399414063 34.695407329081, 23.384399414063 35.741013476454, 26.493530273438 35.741013476454, 26.493530273438 34.695407329081))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα