Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Θέσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

Θέσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΔΙΑ (ITEMS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

FYSKALP

Σημειακή

 

Nom98,2,2,c

 

FieldValue
Modified
2021-07-30
Release Date
2015-03-22
Ιστότοπος
Identifier
f85ea3f6-2235-4b65-80f0-79b70212ac4e
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.4228515625 34.690890783098, 23.4228515625 35.754388189835, 26.515502929688 35.754388189835, 26.515502929688 34.690890783098))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα