Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Οριοθετημένες ζώνες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

Οριοθετημένες ζώνες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους - Περιοχή προγράμματος TERRA-DIAS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΔΙΑ (ITEMS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΡΙΟΘ. ΖΩΝΕΣ ΙΔΙΑΙΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

FYSKAL

Γραμμική

Ονοματολογία

Nom98,2,2,c

Anno.f98

 

FieldValue
Modified
2021-07-30
Release Date
2015-03-22
Ιστότοπος
Identifier
4829248e-16fb-4ef6-b489-73ec96bc8efc
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.395385742188 34.708955488133, 23.395385742188 35.73655473926, 26.482543945312 35.73655473926, 26.482543945312 34.708955488133))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα