Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Φράγματα - Λιμνοδεξαμενές

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

Φράγματα / Λιμνοδεξαμενές Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΔΙΑ (ITEMS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΡΑΓΜΑΤΑ -ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

FRALIMN

Σημειακή

Nom98, 2,2,c

Type,3,3,I

 

Κωδ. Νομού

Type = 96 φράγματα – λιμνοδεξαμενές (υφιστ.)

Type = 97 φράγματα – λιμνοδεξαμενές (προτειν.)

FieldValue
Modified
2021-07-30
Release Date
2015-03-22
Ιστότοπος
Identifier
70665db3-26af-4a4e-9ca6-5efdb1d141c0
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.389892578125 34.672822134724, 23.389892578125 35.772217644724, 26.54296875 35.772217644724, 26.54296875 34.672822134724))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα