Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

ΓΠΣ Δήμου Αγίου Νικολάου

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου

FieldValue
Modified
2021-07-30
Release Date
2015-03-21
Ιστότοπος
Identifier
d7b1ee36-e278-4df1-9022-8aaa0ec48d42
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((25.685348510742 35.183964327114, 25.685348510742 35.204094869773, 25.726547241211 35.204094869773, 25.726547241211 35.183964327114))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα