Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Έντονες βροχοπτώσεις στην Περιφέρεια Κρήτης

Έντονες βροχοπτώσεις στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.

Data and Resources

FieldValue
Modified
2021-09-15
Release Date
2015-03-21
Ιστότοπος
Identifier
b3a057d0-30b8-4c0b-b096-53c0fb6a041f
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.40087890625 34.663786332078, 23.40087890625 35.758845928185, 26.482543945312 35.758845928185, 26.482543945312 34.663786332078))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα