Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Σεισμοί στην Περιφέρεια Κρήτης

Σεισμοί στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.

Data and Resources

FieldValue
Modified
2021-09-13
Release Date
2015-03-21
Ιστότοπος
Identifier
be6b4bbf-fa30-4865-872f-ddf7782ebec9
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.428344726562 34.672822134724, 23.428344726562 35.749930201754, 26.504516601563 35.749930201754, 26.504516601563 34.672822134724))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα