6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Ανάκτορα στην Κρήτη

Ανάκτορα στην Κρήτη.

Χάρτης στη Γεωπύλη

Data and Resources

FieldValue
Modified
2023-09-28
Release Date
2015-03-21
Ιστότοπος
Identifier
3e42650a-30fc-4c08-8662-aa7ef53aad03
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.345947265625 34.68185695177, 23.345947265625 35.73655473926, 26.515502929688 35.73655473926, 26.515502929688 34.68185695177))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα