Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Λατομεία στην Περιφέρειας Κρήτης

Λατομεία και λατομικές ζώνες στην Περιφέρειας Κρήτης.

Data and Resources

FieldValue
Modified
2021-08-02
Release Date
2015-03-21
Ιστότοπος
Identifier
7763fbec-6de9-4525-8429-b860132e30b5
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.406372070312 34.659268061191, 23.406372070312 35.754388189835, 26.488037109375 35.754388189835, 26.488037109375 34.659268061191))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα