Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης – λειτουργίας από το Τμήμα Φυσικών Πόρων – Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου – Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Χάρτης στη Γεωπύλη  Εφαρμογή στη Γεωπύλη

Data and Resources

FieldValue
Modified
2023-07-14
Release Date
2015-03-19
Ιστότοπος
Identifier
bbc6c56a-a429-44ea-a651-54b535d586c5
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.40087890625 34.672822134724, 23.40087890625 35.749930201754, 26.493530273438 35.749930201754, 26.493530273438 34.672822134724))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα