Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα της Περιφεριακής Ενότητας Ηρακλείου.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Ζώνες απαγόρευσης κυνηγιού για νομό Ηρακλείου

Ζώνες απαγόρευσης κυνηγιού, ορισμένου χρόνου, για νομό Ηρακλείου.

Data and Resources

FieldValue
Modified
2021-09-13
Release Date
2015-03-19
Ιστότοπος
Identifier
6795a251-82b4-4af9-b0d1-1a08becb7564
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.37890625 34.672822134724, 23.37890625 35.73655473926, 26.504516601563 35.73655473926, 26.504516601563 34.672822134724))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα