Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα της Περιφεριακής Ενότητας Ηρακλείου.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Αυτεπάγγελτες πράξεις χαρακτηρισμού Νομού Ηρακλείου

Αυτεπάγγελτες πράξεις χαρακτηρισμού, που έχει εκδώσει η Δ/νση Δασών Ηρακλείου σε μη δασικές εκτάσεις.

Data and Resources

FieldValue
Modified
2021-09-13
Release Date
2015-03-19
Ιστότοπος
Identifier
b40b59ea-11b1-4b7b-961f-c16b588ab8be
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((24.735717773438 34.840858584773, 24.735717773438 35.433819920142, 25.526733398438 35.433819920142, 25.526733398438 34.840858584773))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα