6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Πρόγραμμα TERRA-DIAS, Κρήτη - Περιήγηση στην Κρήτη και στον Πολιτισμό

Το βιβλίο αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια των δράσεων ευαισθητοποίησης του προγράμματος TERRA DIAS, με σκοπό να αναδείξει την φυσική και πολιστιστική κληρονομιά ευαίσθητων περιοχών της Κρήτης, προβάλλοντας τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη φυσιογνωμία τους.

Μέσα από την παρουσίαση των πιλοτικών έργων που υλοποιήθηκαν στις περιοχές αυτές, ως παραδείγματα ορθολογικής διαχείρησης του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου, μπορεί κανείς να αντιληφθεί την φιλοσοφία του προγράμματος και να κατανοήσει την σημασία των μικρών και σημαντικών παρεμβάσεων, την αλληλεπίδραση που έχουν τα έργα αυτά στις τοπικές κοινωνίες και τη συμβολή τους στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

FieldValue
Modified
2024-01-29
Release Date
2023-02-03
Ιστότοπος
Identifier
ed2748c7-a757-4a2f-a14f-a30cf4c2418f
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.18115234375 34.544723019049, 23.18115234375 35.784101682417, 26.597900390625 35.784101682417, 26.597900390625 34.544723019049))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα , Crete, Greece
Temporal Coverage
2023-02-03
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα