Διεύθυνση Υδάτων

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

2024 – Αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Κρήτης

Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης από το έτος 2016 και εξής.

Για το έτος 2024 έχουν προσδιοριστεί 177 σημεία παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης τα οποία μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Για το τρέχον έτος 2024, το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα:  

«Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027»

Άξονας προτεραιότητας 5:

«Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδατικών Πόρων»

 

Ως υπεύθυνη του προγράμματος έχει οριστεί η κα Μάρη Ιωάννα, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404168,  e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr).

Data and Resources

FieldValue
Modified
2024-07-02
Release Date
2024-06-06
Ιστότοπος
Identifier
03b0e7c5-5a1b-4ca1-94db-d1630baee1d4
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.466796875 34.627482633877, 23.466796875 35.731947151481, 26.4990234375 35.731947151481, 26.4990234375 34.627482633877))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek (Greece)
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα