Διεύθυνση Υδάτων

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

2023 – Αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Κρήτης

Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης από το έτος 2016 και εξής.

Για το έτος 2023 έχουν προσδιοριστεί 177 σημεία παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης τα οποία μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Για το τρέχον έτος 2023, το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδοτείται από το:  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023»

Άξονας Προτεραιότητας 2

«Δράσεις Διατήρησης της Βιοποικιλότητας - Καινοτόμες δράσεις – Έξυπνες Πόλεις - Λοιπές δράσεις»

                                                                                             Εικόνα που περιέχει γραμματοσειρά, γραφικά, γραφιστική, σχεδίασηΠεριγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Ως υπεύθυνη του προγράμματος έχει οριστεί η κα Μάρη Ιωάννα, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404168,  e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr).

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Data and Resources

FieldValue
Modified
2024-03-15
Release Date
2023-06-08
Ιστότοπος
Identifier
09133157-1ce2-4996-9963-e6bb6e6db6b5
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.373413085938 34.684567370092, 23.373413085938 35.730312251034, 26.56494140625 35.730312251034, 26.56494140625 34.684567370092))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek (Greece)
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα