Διεύθυνση Υδάτων

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ

Η παρακολούθηση της ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης πραγματοποιείται σε ακτές που κολυμπά μεγάλος αριθμός ατόμων. Στην Ελλάδα παρακολουθούνται συνολικά 1.634 κολυμβητικές ακτές. Ανάμεσα σε 31 χώρες της Ευρώπης, η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη καλύτερη θέση, με το 95,7% των ακτών της να είναι εξαιρετικής ποιότητας.

https://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html

Στην Κρήτη παρακολουθούνται συνολικά 177 ακτές, διάσπαρτες σε σχεδόν όλη την ακτογραμμή του νησιού, με το 100% των ακτών της να έχουν εξαιρετικής ποιότητας Ύδατα Κολύμβησης.

Η εφαρμογή χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020».

Χάρτης στη Γεωπύλη  Εφαρμογή στη Γεωπύλη

Επίπεδα Χάρτη:

Data and Resources

FieldValue
Modified
2024-01-18
Release Date
2021-10-08
Frequency
Annually
Ιστότοπος
Identifier
6d126824-24c4-4284-a7af-5ec5192239d5
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.389892578125 34.676436124676, 23.389892578125 35.784695830872, 26.47705078125 35.784695830872, 26.47705078125 34.676436124676))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα