Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

311 Σύνολα Δεδομένων

Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Ιωάννης, (Λάκκοι) Κρούστας

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Ο μικρός ναός του Αγίου Ιωάννη βρίσκεται εντός του ερειπωμένου οικισμού των Λάκκων, ΒΑ του Κρούστα. /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου...

  Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Μιχαήλ Αρχάγγελος, Έξω Λακώνια

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

   Μικρός μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός. Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται το 1431-1432 μ.Χ /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014...

   Λατομεία Κρήτης

   Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

    Λατομεία και Λατομικές ζώνες αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Ο χάρτης απεικονίζει, με διαδραστικό τρόπο, δεδομένα λατομείων αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που προέρχονται από τη Γεωβάση, που τηρείται από το...

    Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

    Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

     Οι Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης – λειτουργίας από το Τμήμα Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Ο χάρτης απεικονίζει, με διαδραστικό τρόπο,...

     Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Παναγιά Βιγλιώτισσα, Βουλισμένη, Νεάπολη

     Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

      Σταυρεπίστεγος ναός,  όπου στον τοιχογραφικό διάκοσμο παρατηρείται τεχνοτροπική ομοιογένεια.[1] [1]  Το σύνολο χρονολογείται περίπου στις αρχές του 14ου αι..[2] [2]   [1] [3] Παπαδάκη – Oekland, 2000α, 79 [2] [4] Bissinger, 1990, 1108...

      Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Αφέντης Χριστός Κριτσά

      Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

       Νότιο κλίτος με 2 συμμετρικά τυφλά αψιδώματα, 1 ενισχυτικό τόξο σε κιλλίβαντες και δυτικό πρόσκτισμα με σταυροθόλιο. Βόρειο κλίτος με 1 ενισχυτικό τόξο σε  κιλλίβαντες.  Η Παπαδάκη χρονολογεί τη ζωγραφική του δυτικού εξωνάρθηκα περίπου στα...

       Unistep- Φυτώριο Ιδεών

       Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

        Το σεμινάριο διοργανώθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, που εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα  Καινοτόμων Ενεργειών ¨CRINNO – Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια¨. Διήρκησε 80 ώρες και διεξήχθη από 21 Μαρτίου 2005 μέχρι 11 Ιουνίου...

        Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Αλμυρός"

        Διεύθυνση Υδάτων

         Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Αλμυρός". Τα δεδομένα των υδρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, στάθμη κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων...

         Πρόγραμμα TERRA-DIAS, Κρήτη - Περιήγηση στην Κρήτη και στον Πολιτισμό

         Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

          Το βιβλίο αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια των δράσεων ευαισθητοποίησης του προγράμματος TERRA DIAS, με σκοπό να αναδείξει την φυσική και πολιστιστική κληρονομιά ευαίσθητων περιοχών της Κρήτης, προβάλλοντας τα ιδιαίτερα εκείνα...

          Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φράγμα Μπραμιανών"

          Διεύθυνση Υδάτων

           Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φράγμα Μπραμιανών". Τα δεδομένα των υδρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, στάθμη κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των...