6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Unistep- Φυτώριο Ιδεών

Το σεμινάριο διοργανώθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, που εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα  Καινοτόμων Ενεργειών ¨CRINNO – Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια¨.

Διήρκησε 80 ώρες και διεξήχθη από 21 Μαρτίου 2005 μέχρι 11 Ιουνίου 2005

με τίτλο  «Από τη θεωρία στην πράξη» που περιελάμβανε τέσσερις ενότητες:

Α. Εισαγωγή στην υλοποίηση / εφαρμογή πρωτότυπων ιδεών

Β. Χρηματοδότηση νέων εγχειρημάτων

Γ. Το νομικό καθεστώς υλοποίησης ιδεών και τα πνευματικά δικαιώματα

Δ. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

 

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-04-27
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
d6eda29e-f24f-47c3-82ea-da55b3e18713
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.4228515625 34.626126640052, 23.4228515625 35.81083450957, 26.47705078125 35.81083450957, 26.47705078125 34.626126640052))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη
Temporal Coverage
2023-04-27
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα